۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

ممنون محمد


ممنون محمد، نه بخاطر اسمت که بخاطر رسمت (نه بخاطر محمد بودنت که بخاطر امین بودنت)؛ ممنون که از حقانیتت نه با وحشی گری که با عملت دفاع می کنی؛ ممنون که در ظاهر دینت وا نمانده ای؛ ممنون که برای اثبات "معصومیت مسلمانان" نه تنها کسی را نمی کشی بلکه کاری می کنی که فیلمت را بسازند؛ ممنون نه بخاطر اینکه مسلمانی، بخاطر اینکه اول از همه انسانی.
این ویدیو را کیسی نیستت برای فروم مستند نیویورک تایمز تهیه کرده و داستان جا گذاشتن چمدانش در یک تاکسی در شهر نیویورک را روایت می کند. محتویات چمدان او ارزشی معادل 13238 دلار داشته اند که رقم قابل توجهی است. حتی دیگر رانندگان تاکسی هم اعتراف می کنند که بسیاری از همکارانشان اموال جا مانده در تاکسی را به صاحبانشان پس نمی دهند. با این حال محمد این کار را کرد و این فیلم کوتاه نیز به پاس عمل او ساخته شده است.
نامه کیسی نیستت کاملا گویاست:
محمد عزیز
بخاطر درست کرداری ات از تو ممنونم.
امانت داری تو، شهر را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر