۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

شوخی خرکی با دخترها


این آقا یک راه خوب برای انجام شوخی خرکی با دخترها پیدا کرده تا هم یک ویدیوی تمیز برای یوتیوب درست کند و هم با اذیت کردن آنها کلی حال کند.
او در خیابان راه می افتد و هر دختری را که می بیند با رفتارهای اغراق آمیزش وانمود می کند که یک عنکبوت روی لباسشان است و خوب دخترها را که می شناسید، اگر بفهمند عنکبوت رویشان است چه الم شنگه ای به پا می کنند.
عکس دختر داغ
البته شما می توانید از چنین تاکتیکی به نحو مثبت استفاده کنید. دفعه بعدی که دختری را دیدید و خواستید دلش را به دست آورید در نقش یک قهرمان ظاهر شوید و او را از شر عنکبوت مخوف خیالی که رویش است نجات دهید.

۱ نظر: