۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

فیلم استخر پارتی عرب ها


این فیلم البته شامل استخر پارتی ها عرب ها هم می شود اما بطور کلی می توان اسم آن را محفل لهو و لعب گذاشت! 
فیلم ابتدا تعدادی از اعراب را نشان می دهد که بر تخت نشسته اند و زنان برای آنها می رقصند. در نیمه دوم فیلم استخری نشان داده می شود که مردان و زنان در آن مشغول خوش گذرانی اند.
استخر پارتی
لطفا تنها در صورتی که بیش از ١٢ سال دارید روی ادامه مطلب کلیک کنید.
اگر این متن را می بینید به این معنی است که شما تایید کرده اید که بالای ١٢ سال دارید. اگر اینطور نیست یا علاقه ای به دیدن چنین تصاویری ندارید لطفا اکنون این صفحه را ببندید. 
 
نکته جالب اینجاست که در قسمت استخر پارتی هر مرد دو زن را همراه خود دارد.

۳ نظر: