۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

دوربین مخفی ترساندن مردم با آدم برفی

این ویدیو جدیدترین نمونه از کارهای یکی از کانال های یوتیوب است که گردانندگان آن یک عروسک آدم برفی را به مناطق مختلف کشور می برند و با حرکت ناگهانی شخصی که درون عروسک پنهان شده مردم را می ترسانند. طبیعتا یک دوربین مخفی نیز از واکنش های آنها فیلم می گیرد.
آدم برفی
شاید یکی از جالب ترین واکنش ها مربوط به خانم ثانیه ٠:٢٠ باشد و عجیب ترین واکنش را خانم دقیقه ١:١٤ نشان می دهد.

۱ نظر: