۱۳۹۱ آذر ۲۷, دوشنبه

فحش های عجیب سعید سکویی در برنامه زنده تلویزیونی


اگر بیننده برنامه های زنده شبکه های ماهواره ای که خطوط تلفنی خود را به روی بینندگان باز می کنند بوده باشید می دانید که هر لحظه باید منتظر یک اتفاق بود.
این ویدیو مربوط به برنامه سعید سکویی است و به یک سال پیش بر می گردد. او از بیننده خانمی که تماس گرفته می خواهد که قبل از هر چیزی بگوید مرگ بر حکومت اسلامی. اما وقتی این بیننده درخواست او را با مرگ بر شما پاسخ می دهد با سیل توهین و فحاشی از سوی سکویی مواجه می شود.
هشدار: این ویدیو حاوی الفاظی است که ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد.
سعید سکویی
هزار بار صیغه شده در حکومت اسلامی و اگر شش ماه در وان واجبی بمانید هنوز مثل گوریل می مانید نمونه ای از فحاشی های سکویی به این زن است.

۱ نظر: