۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

زود قضاوت نکنیم


بسیاری از اوقات ما خیلی زود قضاوت می کنیم و بدتر آنکه حاضر نمی شویم جنبه های دیگر قضیه را ببینیم و متعصبانه به قضاوت اولمان می چسبیم. چقدر اوضاع متفاوت خواهد شد اگر کمی در قضاوت، متانت به خرج داده و یا به افراد اجازه توضیح بدهیم. این ویدیو مصداق بارز همین موضوع است.
این ویدیو در واقع تبلیغی متعلق به سال 1986 است با عنوان دیدگاه. یک رویداد وقتی از یک منظر دیده شود به یک شکل دیده می شود. وقتی از یک منظر دیگر دیده شود به یک شکل کاملا متفاوت دیده می شود. اما تنها زمانی که موضوع را  بطور جامع در نظر بگیرید می توانید دریابید که واقعا چه اتفاقی افتاده است.  
چون چهره و پوشش آن شخص با افراد متشخصی که ما در ذهنمان داریم متفاوت است دلیل نمی شود که او دزد و فاقد انسانیت و خوش قلبی باشد. هر انسانی می تواند نیکی کند و این از ظاهر او قابل تشخیص نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر