۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

یک بار این ویدیو را ببینید، هرگز فراموشش نکنید


گله ی فیل ها مشغول عبور از مکانی بودند که یکی از بچه فیل ها در گودالی افتاد و به واسطه جثه کوچکش نمی توانست از آن خارج شود. از اینجا به بعدش را در ویدیو خواهید دید. ابتدا این افراد مادر فیل را که با تمام توان سعی می کند راه خارج شده از گودال را به فرزندش نشان دهد به زور از محل دور می کنند و سپس با تلاش زیادی او را از مخمصه ای که گرفتارش شده بیرون می آورند.
فیل
صحنه تاثیر گذار ویدیو از اینجا آغاز می شود. بچه فیل تمام مسیر را یکسره می دود تا در انتهای راه با مادرش ملاقات کند. صحنه دویدن مادر و فرزند به سوی هم چیزی نیست که به این زودی ها از خاطرتان برود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر